Tuyển sinh

Tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021

THÔNG BÁO

Tiếp nhận học sinh chuyển đến năm học 2020 – 2021

1. Đối tượng tiếp nhận:

- Tiểu học: Lớp 2, 3, 4, 5.

- THCS: Lớp 7, 8, 9.

- THPT: Lớp 11.

2. Điều kiện tiếp nhận:

- Đầy đủ hồ sơ học sinh theo qui định của ngành Giáo dục.

- Đã có kết quả xếp loại cả năm, năm học 2019-2020 tại trường đang học, xếp loại các mặt đạt yêu cầu của trường Song ngữ Lạc Hồng (SNLH).

- Đạt yêu cầu khảo sát đầu vào của trường SNLH: điểm khảo sát các môn đều từ 5 trở lên. Xét tuyển từ tổng điểm khảo sát cao xuống thấp cho đến khi đạt chỉ tiêu.

- Thực hiện tốt cam kết trách nhiệm giữa nhà trường, gia đình và học sinh.

3. Chỉ tiêu tiếp nhận:

a) Các lớp Tiểu học:

Lớp 2: 2 HS (Song ngữ)

Lớp 3: 1 HS (Song ngữ)

Lớp 4: 1 HS (Song ngữ)

Lớp 5: 3 HS (Song ngữ)

Điều kiện:

- Mức đánh giá các mặt giáo dục học sinh và phẩm chất năng lực (theo Thông tư 22/2016) đạt từ mức Hoàn thành/Đạt trở lên.

- Điểm kiểm tra các môn cuối năm đạt từ 7 điểm trở lên.

- Đạt yêu cầu khảo sát đầu vào các môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh ( Nếu không có văn bằng chứng chỉ về Anh văn phù hợp).

b) Các lớp THCS:

Lớp 7: 9 HS (Song ngữ)

Lớp 8: 13 HS (Song ngữ)

Lớp 9: 12 HS (Song ngữ)

Điều kiện:

- Học lực: xếp loại Khá hoặc Giỏi.

- Hạnh kiểm: Tốt.

- Đạt yêu cầu kiểm tra đầu vào các môn Toán, Văn và Anh văn

(4 kỹ năng).

c) Các lớp THPT

Lớp 11: 6 HS (Song ngữ)

             13 HS (PT)

Điều kiện:

- Học lực: xếp loại Khá hoặc Giỏi

- Hạnh kiểm: Tốt.

- Đạt yêu cầu kiểm tra đầu vào các môn Toán, Văn, Anh

(Riêng lớp Song ngữ kiểm tra Anh văn đầu vào 4 kỹ năng)

4. Thời gian đăng ký và lịch khảo sát, hồ sơ chuyển đến:

- Thời gian đăng ký tham gia khảo sát từ ngày ra thông báo đến ngày 18/7/2020.       (PHHS nộp 1 ảnh 3x4 để dán vào phiếu đăng ký khảo sát).

- Lịch khảo sát: ngày 21/7/2020. Nếu có thay đổi sẽ được nhà trường thông báo trước 3 ngày.

- Học sinh đạt yêu cầu khảo sát phải hoàn tất hồ sơ và đóng phí chuyển đến chậm nhất 7 ngày sau khi có kết quả khảo sát.

5. Liên hệ:

- Quý phụ huynh liên hệ Bộ phận Tư vấn tuyển sinh, số điện thoại 02513.952.953 trong giờ hành chính để được tư vấn chi tiết.