Thông báo

Danh sách học sinh đạt giải Olympic Tiếng Anh (IOE) cấp Tỉnh

TRƯỜNG SONG NGỮ LẠC HỒNG

Ngày 14 tháng 4 năm 2015

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI IOE CẤP TỈNH

(Theo Quyết định số 289/QĐ-SGDĐT, ngày 02/4/2015. Về việc công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh  cuộc thi Olympic Tiếng Anh qua Internet năm học 2014-2015)

 

STT

ID

Họ và tên

Lop

Điểm

XẾP GIẢI

1

1213616554

Nguyễn Anh Quân

03A

1750

1

2

1213615804

Nguyễn Minh Anh

03A

1340

3

3

1213620227

Lê Hà Nhật Huy

03A

1290

3

4

1213680299

Trần Trung Nghĩa

07A

1620

2

5

1213680112

Nguyễn Thị Như Khôi

07A

1580

3

6

1213679317

Lê Trần Ngọc Khanh

07A

1520

3

7

1213955973

Nguyễn Vũ Minh Khôi

08A

1720

2

8

1213920226

Phạm Hoàng Phương My

08A

1660

3

 

Lưu ý: Các học sinh trên có thành tích tốt về kì thi Olympic Tiếng Anh cấp tỉnh, sẽ được nhận giấy khen và thưởng trong lễ tổng kết năm học 2014-2015.