Tiểu học

Lịch kiểm tra cuối Học kỳ 1 cấp Tiểu học, NH 2021-2022

 

1. Các môn đánh giá bằng nhận xét, Tin học, Tiếng Anh:

- Từ 27/12 " 31/12/2021: Tổng hợp đánh giá kết quả, xếp loại từ quá trình học tập thường xuyên và sản phẩm HS thực hiện; cập nhật SLLĐT.

2. Các môn kiểm tra tập trung: Khoa học, Lịch sử - Địa Lí, Toán, Tiếng Việt

Khối

Ngày

kiểm tra

Buổi

kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian làm bài

1

03/01/2022

Tối

Toán

Ca 1: 18h00 – 19h15

Ca 2: 19h15 – 20h30

05/01/2022

Tối

Tiếng Việt

Ca 1: 18h00 – 19h15

Ca 2: 19h15 – 20h30

2

03/01/2022

Sáng

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

08h00 –> khi HS cả lớp đọc xong

05/01/2022

Toán

08h00 – 08h40

Tiếng Việt (Viết)

08h50 – 09h30

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

09h40 – 10h15

3

04/01/2022

Sáng

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

08h00 –> khi HS cả lớp đọc xong

06/01/2022

Toán

08h00 – 08h40

Tiếng Việt (Viết)

08h50 – 09h30

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

09h40 – 10h15

4

03/01/2022

Sáng

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

08h00 –> khi HS cả lớp đọc xong

04/01/2022

Chiều

Khoa học

13h30 – 14h10

Lịch sử - Địa lí

14h20 – 15h00

06/01/2022

Chiều

Toán

13h30 – 14h10

Tiếng Việt (Viết)

14h20 – 15h15

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

15h25 – 16h00

5

03/01/2022

Chiều

Khoa học

13h30 – 14h10

Lịch sử - Địa lí

14h20 – 15h00

04/01/2022

Sáng

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

08h00 –> khi HS cả lớp đọc xong

05/01/2022

Chiều

Toán

13h30 – 14h10

Tiếng Việt (Viết)

14h20 – 15h15

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

15h25 – 16h00