Liên hệ

Thông tin liên hệ

1/ Cơ sở chính:
Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông Song Ngữ Lạc Hồng 
- Địa chỉ: 152/16 Huỳnh Văn Nghệ, KP2, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3952 953 
- Email: tuyensinh@lhbs.vn 
2/ Cơ sở tại Thị xã Long Khánh:
Nhóm trẻ Mầm non tư thục Song ngữ Lạc Hồng - Long Khánh
- Địa chỉ: 67 Nguyễn Du, KP2, P. Xuân An,Thị xã Long Khánh - Đồng Nai.
- Điện thoại: 02513 877 789
- Email: tvts@mnlk.lhbs.vn