Tuyển dụng

Tuyển dụng giáo viên

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN

01 GIÁO VIÊN GDCD

05 GIÁO VIÊN ANH VĂN

05 GIÁO VIÊN MẦM NON

01 GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ

02 GIÁO VIÊN NGỮ VĂN

01 GIÁO VIÊN LỊCH SỬ

Hãy ứng tuyển ngay hôm nay!

Chúng tôi cần bạn.

  • Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 28/5/2021
  • Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi CV về địa chỉ email: thuyttt@lhbs.vn