Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2020 – 2021

Căn cứ Kế hoạch phát triển của trường Song ngữ Lạc Hồng năm học 2020 – 2021;

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp theo thống nhất của Ban Giám hiệu, Cố vấn chuyên môn; Trường Song ngữ Lạc Hồng (SNLH) thông báo tuyển sinh năm học 2020 – 2021 cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH LỚP 6: 196 học sinh (7 lớp).

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học và đủ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sinh năm 2009).

2. Hình thức tuyển sinh:

a) Tuyển thẳng: Học sinh lớp 5 trường Song ngữ Lạc Hồng có 5 năm đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học”.

b) Xét tuyển: Khảo sát năng lực ba môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh theo đề khảo sát của Ban chuyên môn cho các đối tượng sau:

- Học sinh lớp 5 trường Song ngữ Lạc Hồng: không đủ điều kiện tuyển thẳng.

- Học sinh lớp 5 trường ngoài: kết quả đánh giá cuối năm lớp 5 các môn đánh giá bằng điểm số đạt từ 7 điểm trở lên; các môn đánh giá bằng nhận xét xếp loại “Hoàn thành” trở lên; xếp loại “Tốt” về phẩm chất và năng lực.

* Đối với học sinh có nguyện vọng tham gia lớp Tiếng Anh nâng cao: PHHS phải đăng kí trong hồ sơ dự tuyển.

3. Thời hạn đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 09/7/2020 hoặc đến khi đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển (360 hồ sơ).

4. Ngày khảo sát: 18/7/2020.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: (không trả lại)

- Đơn đăng ký dự tuyển lớp 6 có dán ảnh 3x4 của HS chụp trong 6 tháng gần nhất;

- Bản sao Giấy khai sinh (không cần công chứng);

- Bản photo chứng chỉ Cambridge cấp độ cao nhất (nếu có), phụ huynh đem theo bản chính để đối chiếu;

- Lệ phí tuyển sinh 150.000 đồng/học sinh.

6. Kết quả khảo sát:

- Kết quả sẽ được thông báo với PHHS trong vòng 1 tuần kể từ ngày dự khảo sát.

- Học sinh trúng tuyển là những học sinh có tổng điểm khảo sát cộng điểm ưu tiên, lấy từ cao xuống thấp (không bị điểm liệt theo qui chế) cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm ưu tiên:

- Học sinh đang học lớp 5 tại trường Song ngữ Lạc Hồng: cộng 0,25 điểm/1 năm học cấp tiểu học tại trường SNLH.

- Đối với học sinh có chứng chỉ Cambridge được cộng điểm ưu tiên như sau:

Chứng chỉ

Movers

(10 - 13 khiên)

Movers

(14 - 15 khiên)

Flyers

(10 - 13 khiên)

Flyers

(14 - 15 khiên)

KET

Điểm ưu tiên

0,25

0,5

0,75

1,0

1,25

Tổng điểm ưu tiên không vượt quá 1,5 điểm.

+ Lớp Tiếng Anh nâng cao: (không tính điểm ưu tiên)

Học sinh được tuyển thẳng lấy điểm kiểm tra cuối năm lớp 5; học sinh xét tuyển lấy điểm khảo sát để xét chọn cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Điểm xét chọn theo thứ tự ưu tiên: (1) tổng điểm Tiếng Anh x 2 + Toán + Tiếng Việt; (2) điểm khảo sát môn Tiếng Anh; (3) tổng điểm khảo sát môn Toán và Tiếng Việt.

7. Chính sách học bổng: Nhằm động viên, khuyến khích, thu hút học sinh Giỏi, nhà trường dành 2% chỉ tiêu của khối cho số học sinh xuất sắc nhất được tuyển mới.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ bộ phận Tuyển sinh, số điện thoại: 02513.952.953.

Trân trọng thông báo

BP tuyển sinh
Song ngữ Lạc Hồng, 20/05/2020 - 08:10:39

tuyen sinh 6, thcs