Giới thiệu

Hệ thống nhận diện LHBS

- TỈ LỆ LOGO

Tỉ lệ Logo được chuẩn hóa để tránh làm biến dạng Logo trong quá trình ứng dụng quảng bá.
Logo được qui chuẩn theo tỉ lệ (a), trong đó 1a được qui định là độ dày của vòng tròn màu xanh lớn bên ngoài Logo.
- MÀU CHUẨN LOGO ĐA SẮC
Để thiết lập sự thống nhất trên các phương tiện truyền thông, màu sắc của Logo cần được chuẩn hóa theo những thông số kỹ thuật tiêu chuẩn.
Trong đó hệ màu: CMYK và Pantone được dùng trong in ấn. RGB được dùng trên màn hình, TV, máy tính..
- MÀU LOGO ĐƠN SẮC
Chuẩn màu đơn sắc được dùng trong các trường hợp in màu trắng đen như Fax, Photo...
Được qui chuẩn theo cấp độ xám và trắng - Vòng tròn lớn bên ngoài, quyển sách và   chữ LHBS pha màu xám đậm. - Vòng tròn nhỏ bên trong và chữ Lac Hong   Bilingual School pha màu trắng - Hình chim Lạc và chữ Founded 2011 pha màu xám nhạt 
- LOGO TRÊN NỀN MÀU
Logo chỉ được đặt trên 4 nền màu:
- BỐ CỤC LOGO VỚI TÊN TRƯỜNG
- BỐ CỤC LOGO VỚI TÊN TRƯỜNG VÀ SLOGAN