Hướng dẫn tuyển sinh

Bảng học phí năm học 2019 - 2020

Kính gửi: Quý Phụ huynh trường Song Ngữ Lạc Hồng;

Trường Song ngữ Lạc Hồng thông báo đến Quý PHHS biểu phí áp dụng cho năm học 2019 - 2020 như sau:

Cấp Lớp Học phí Phí bán trú Tổng thu tháng
Mẫu giáo Nhà trẻ 2,715,000 1,135,000 3,850,000
Mầm 2,565,000 1,135,000 3,700,000
Chồi 2,895,000 1,135,000 4,030,000
3,190,000 1,135,000 4,325,000
Tiểu học Lớp 01  3,049,000 1,501,000 4,550,000
Lớp 02  3,049,000 1,501,000 4,550,000
Lớp 03  3,184,000 1,501,000 4,685,000
Lớp 04  3,334,000 1,501,000 4,835,000
Lớp 05  3,459,000 1,501,000 4,960,000
Trung học cơ sở Lớp 06  4,106,000 1,054,000 5,160,000
Lớp 07  4,106,000 1,054,000 5,160,000
Lớp 08  4,196,000 1,054,000 5,250,000
Lớp 09  4,196,000 1,054,000 5,250,000
Trung học phổ thông Lớp 10 Song Ngữ 4,486,000 1,054,000 5,540,000
Lớp 11 Song Ngữ 4,486,000 1,054,000 5,540,000
Lớp 10 Phổ Thông   2,161,000 1,054,000 3,215,000
Lớp 11 Phổ Thông  2,296,000 1,054,000 3,350,000
Lớp 12 Phổ Thông  2,761,000 1,054,000 3,815,000

+ Phí trên chưa bao gồm: đồng phục, sách anh văn, xe đưa rước, ăn sáng, quỹ phụ huynh và các loại phí khác.

Lưu ý:

+ Bảo hiểm y tế học sinh, lệ phí thi các kỳ thi quốc gia , lệ phí thi Cambridge nhà trường thu hộ theo qui định và sẽ có thông báo riêng.

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI  PHÍ KHÁC 2019-2020

Lệ phí tuyển sinh Lệ phí học tập Làm lại thẻ học sinh Photo sổ học bạ (từ bộ thứ 4) Ăn sáng
150,000 250,000 50,000 10,000 20,000