Tin tức & Sự kiện

Chương trình đại hội phhs đầu năm (2019-2020)

 

I. Mục tiêu

Kính gửi: quý PHHS và toàn thể học sinh.

Căn cứ vào kế hoạch năm học (2019-2020), trường Song Ngữ Lạc Hồng sẽ tổ chức đại hội PHHS nhằm

     - Thông báo về các quy định và một số nội dung quan trọng trong kế hoạch năm học 2019-2020.

     - Nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục giữa PHHS và nhà trường.

Kính mong quý PHHS dành thời đến dự đại hội cùng nhà trường.

II. Thời gian - Địa điểm - Đối tượng

HỌP PHHS ĐẦU CẤP VÀ PHHS CHUYỂN ĐẾN

Ngày

Thời gian

Đối tượng

Địa điểm

20/7/2019

07h30

PHHS của khối 6,10 và PHHS mới chuyển tới cấp THCS và THPT

Hội trường A2

10/08/2019

07h30

PHHS của khối 1 và PHHS mới chuyển tới cấp Tiểu Học

Hội trường A2

ĐẠI HỘI CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM

11/08/2019

07h30

PHHS của khối 12

Hội trường A2

18/08/2019

07h30

PHHS từ khối 1 đến 11

Lớp học

Bộ phận Tuyển sinh
Song ngữ Lạc Hồng, 17/07/2019 - 16:50:50