Học tập trực tuyến

Các hướng dẫn và tiết học mẫu lớp học i-learn

Chương trình I-Learn không ch giúp cho Giáo viên, hc sinh hc tp trên lp trc tuyến mà con giúp cho c Ph huynh, hc sinh hc tp trc tuyến ngay ti nhà. Ni dung bài hc nh nhàng, d hiu, hc tp thông qua các trò chơi, bài hát vui nhn, phù hp tâm lý và la tui hc sinh. Rèn luyn đy đ 4 k năng cho hc sinh: Nghe - Nói - Đc - Viết, đc bit nh ti ưu hóa tính năng tương tác chương trình cung cp h thng âm thanh và phn luyn ng âm giúp chun hóa phát âm ca các em ngay t đu.

Video tiết học mẫu của lớp học i-learn:

Ban tổng hợp thông tin
Song ngữ Lạc Hồng, 02/03/2015 - 07:30:40

i-learn, học tập trực tuyến