Học tập trực tuyến

Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống học tập tiếng Anh trực tuyến English Central

Học sinh truy cập vào địa chỉ: www.englishcentral.com và đăng nhập hoặc đăng ký 1 tài khoản với Email của mình.

Nội dung của  bài học trên Englishcentral.com như sau:

 

Và giáo viên luôn có kiểm tra theo dõi đánh giá thông qua tiến trình học của từng học sinh:

 

Ban tổng hợp thông tin
Song ngữ Lạc Hồng, 02/03/2015 - 08:25:41

Hướng dẫn, e-learning, english central, online english