Camera mầm non

Thông tin tài khoản các camera mầm non

1.  Thông tin camera lớp  Bee:

Lưu ý sử dụng trình duyệt IE để coi trên máy tinh, hoặc nếu coi trên di động phải sử dụng phần mềm vmEyeSupper.

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:89

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

Name: Lop Mam Bee mới (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 12345

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

-      Để coi trên máy để bàn PC, PH cần xem thêm Hướng dẫn “Hướng dẫn cấu hình IE để cài đặt xem Camera Mầm non”.

-      Để coi trên điện thoại thông mình SmartPhone (Android hoặc Iphone/Ipad) Phụ huynh xem hướng dẫn “Hướng dẫn coi Camera Mầm non trên Iphone/ Android”

Sau đây là các bước thực hiện cụ thể coi trên máy tính PC như sau: (đã cấu hình trình duyệt IE):

Bước 1: Phụ huynh sử dụng trình duyệt Web (Internet Explorer )_ IE, sau đó truy cập vào địa chỉ sau: http://cam.lhbs.vn:89

Bước 2: Phụ huynh sẽ nhìn thấy giao diện màn hình như bên dưới:

Vui lòng nhập vào User Name: lhbs và Password được cung cấp, sau đó bấm nút login để đăng nhập (lưu ý: nên để ý góc phải bên trên nếu thấy khác ngôn ngữ English thì chọn lại là English)

 Bước 3: sau khi Login màn hình xem camera sẽ như sau:

Hoặc bấm nút biểu tượng play Main Stream để xem camera.

 

2.  Thông tin camera lớp Rabbit:

Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:85

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

          Name: Lop Rabbit (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 55555

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

3. Thông tin camera lớp Dolphin:

Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp mầm Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:84

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

          Name: Lop Dolphin (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 23456

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

4. Thông tin camera lớp Elephant:

  Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp mầm Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:83

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

          Name: Lop Elephant (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 33333

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

5. Thông tin camera lớp Lion

Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp mầm Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:75

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

 Name: Lop Lion (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 34567

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

6. Thông tin camera lớp panda

Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp mầm Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:87

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

 Name: Lop Panda (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 56789

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

7. Thông tin camera lớp Tiger

Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp mầm Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:82

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

Name: Lop Tiger (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 11111

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

8. Thông tin camera lớp Mickey

Để coi trên PC tương tự các bước 1,2,3 của camera lớp mầm Bee, chỉ khác địa chỉ và mật khẩu

Thông tin tài khoản coi trên máy tính:

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:91

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

 Name: Lop Mickey (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 22222

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

9. Thông tin camera lớp Zebra

Địa chỉ: http://cam.lhbs.vn:90 

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)

Thông tin tài khoản coi trên di động (PH phải tải và cài đặt phần mềm vmEyeSupper trên kho ứng dụng của di động)

 Name: Lop Zebra (Hoặc đặt tên tùy ý)

Address: cam.lhbs.vn

TCP Port (dành cho mobile): 44444

User: lhbs

Pass: (PH liên hệ giáo viên chủ nhiệm lớp Bé học)