Thông báo

Lịch kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2019 - 2020 (khối tiểu học)

 

Ngày kiểm tra

Khối

Buổi
kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

Thứ ba, ngày

08/10/2019

4

Sáng

Toán

TN + TL

08h15

40

 

Chiều

Tiếng Việt (Viết)

Tự luận

13h30

55

 

Tiếng Việt (Đọc)

TN + ĐTT

14h35

60

 

Thứ tư, ngày

09/10/2019

5

Sáng

Toán

TN + TL

08h15

40

 

Chiều

Tiếng Việt (Viết)

Tự luận

13h30

55

 

Tiếng Việt (Đọc)

TN + ĐTT

14h35

60