Thông báo

Lịch kiểm tra học kì 1 - Khối Tiểu học

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Từ 25/11 " 06/12/2019: Kiểm tra theo TKB môn Tiếng Anh (KN Nói, trong giờ học với GVNN).

- Từ 09/12 " 13/12/2019: Kiểm tra theo TKB các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học.

2. Các môn kiểm tra tập trung:

Khối

Ngày

Buổi

Thời gian

Môn kiểm tra

Ghi chú

1

09/12/2019

Chiều

14h15 - 14h50

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

Ngày 21/12/2019 chấm tập trung (cả ngày)

2

09/12/2019

Chiều

13h30 - 14h05

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

3

10/12/2019

Sáng

08h15 - 08h50

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

4

10/12/2019

Sáng

07h30 - 08h05

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

5

09/12/2019

Sáng

10h10 - 10h45

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

4, 5

13/12/2019

Sáng

07h40 – 08h20

Khoa học

09h30 – 10h10

Lịch sử - Địa lí

1

17/12/2019

Sáng

07h40 – 08h20

Toán

09h30 – 10h10

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h30

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h45 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

2, 3

18/12/2019

Sáng

07h40 – 08h20

Toán

09h30 – 10h10

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h35

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h45 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

4, 5

19/12/2019

Sáng

07h40 – 08h20

Toán

09h30 – 10h25

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h35

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h45 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)