Thông báo

Lịch kiểm tra Học kỳ 2 khối Tiểu học

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Từ 15/6 -> 19/6/2020: Kiểm tra theo TKB môn Tiếng Anh (KN Nói, trong giờ học với GVNN).

- Từ 22/6 -> 26/6/2020: Kiểm tra theo TKB các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học.

2. Các môn kiểm tra tập trung:

Khối

Ngày

Buổi

Thời gian

Môn kiểm tra

Ghi chú

1

26/6/2020

Sáng

07h30 – 08h05

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

Các khối không có lịch KT học bình thường theo TKB

2

26/6/2020

Sáng

08h15 – 08h50

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

3

22/6/2020

Sáng

07h30 – 08h05

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

4

22/6/2020

Sáng

08h15 – 08h50

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

5

22/6/2020

Chiều

13h30 – 14h05

Tiếng Anh

(KN Nghe – Đọc – Viết)

4, 5

26/6/2020

Sáng

07h40 – 08h20

Khoa học

09h30 – 10h10

Lịch sử - Địa lí

1

30/6/2020

Sáng

07h40 – 08h20

Toán

09h30 – 10h10

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h30

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h45 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

2, 3

01/7/2020

Sáng

07h40 – 08h20

Toán

09h30 – 10h10

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h35

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h45 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

4, 5

02/7/2020

Sáng

07h40 – 08h20

Toán

09h30 – 10h25

Tiếng Việt (Viết)

Chiều

14h00 – 14h35

Tiếng Việt (Đọc hiểu)

14h45 – KT khi HS cả lớp đọc xong

Tiếng Việt

(Đọc thành tiếng)

1 – 5

04/7/2020

Cả ngày

GV chấm bài tập trung; cập nhật thống kê, báo cáo

1 - 5

07/7/2020

Từ 14h00

Xét duyệt kết quả đánh giá HS cuối năm