Thông báo

Danh sách học sinh giỏi khối 10 cấp Tỉnh năm học 2014-2015

 

TRƯỜNG SONG NGỮ LẠC HỒNG

Ngày 22 tháng 4 năm 2015

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI KHỐI 10 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014-2015

 

STT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

HSG môn

Giải

1

Bùi Ngọc Lê Châu

10A

Văn

Ba

2

Phạm Thị Thanh Thảo

10C

Văn

Khuyến khích

3

Trần Ngọc Quế Trân

10A

Văn

Ba