Thông báo

Lịch Thi giữa HK II từ khối 6 đến khối 11 (2015-2016)

LỊCH THI GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015-2016:

Ngày

Khối

Buổi

Môn

Ghi chú

1/3/2016

6,7,8,9,10,11

Chiều

Ngữ văn, Lý

Các buổi sáng học bình thường theo TKB.

2/3/2016

6,7,8,9,10,11

Chiều

Anh

3/3/2016

6,7,8,9,10,11

Chiều

Toán, Hóa

                                                                                     

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)