Thông báo

Kỳ thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Quốc Tế Cambridge

Kỳ thi do Hội đồng khảo thí Đại học Cambridge – Cambridge ESOL, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Nai tổ chức với các chứng chỉ:

-          Chứng chỉ tiếng Anh : STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET , PET

-          Chứng chỉ được cấp bởi trường Đại học Cambridge – Anh quốc.

Nội dung kỳ thi:

-       Đối tượng : học sinh trường Song Ngữ Lạc Hồng.

-       Ngày thi chính thức: Chủ nhật(15/5/2016).

-       Thời gian đăng ký: Từ 10/3/2016 – 20/3/2016

-       Địa điểm đăng ký: Phòng thu ngân trường Song Ngữ Lạc Hồng

-       Khi đăng ký phụ huynh vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký dự thi và nộp tại phòng ghi danh.

-       Thời gian thi thử: Thứ bảy ngày 23/4/2016

* Tiểu học : từ 7:30 – 11:00

      * THCS     : từ 9:00 – 11:00

Rất mong Quý phụ huynh hỗ trợ, tạo điều kiện để các em tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế Anh Văn Cambridge. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Cô Ngọc Lan – Trợ lý chủ nhiệm tổ ngoại ngữ.

Điện thoại: (061) 3 952 953 | Email: lanttn@lhbs.vn