Thông báo

Lịch thi HK 2 Năm học 2015-2016

 

LỊCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2015-2016

(Trích Kế hoạch ôn thi HKII)

I. Đợt 1: Khối 9 và khối 12

 a. Các môn thi tập trung:

KHỐI

THỨ, NGÀY

BUỔI THI

MÔN THI

TG BẮT ĐẦU LÀM BÀI

TG LÀM BÀI

Ghi chú

12

Ba , ngày 12/4/2016

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Vật lý

14 giờ 00 phút

60 phút

Tư , ngày 13/4/2016

Sáng

Lịch sử

7 giờ 30 phút

60 phút

Sinh học

9 giờ 15 phút

60 phút

Chiều

Địa lý

14 giờ 00 phút

60 phút

Hóa học

15 giờ 45 phút

60 phút

Năm , ngày 14/4/2016

Sáng

Toán

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Anh văn

14 giờ 00 phút

90 phút

9

Năm , ngày 14/4/2016

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 30 phút

120 phút

Vật lý

10 giờ 00 phút

45 phút

Chiều

Anh văn

14 giờ 00 phút

90 phút

Sáu , ngày 15/4/2016

Sáng

Toán

7 giờ 30 phút

120 phút

Chiều

Hóa

14 giờ 00  phút

45 phút

6,7,8,9, 10 SN

Năm, ngày 21/4/2016

Chiều

AVSN

14 giờ 30 phút

90 phút

b. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 12: Đã hoàn tất kiểm tra tại lớp theo TKB trước 2/4/2016.

- Khối 9: Kiểm tra tại lớp theo TKB từ ngày 25/4 đến 29/4/2016.

II. Đợt 2: Khối 6,7,8,10,11

a. Các môn thi tập trung:

KHỐI

THỨ, NGÀY

BUỔI THI

MÔN THI

TG BẮT ĐẦU LÀM BÀI

TG LÀM BÀI

Ghi chú

 6,7,8,10,11

Ba, ngày 10/5/2016

Sáng

Ngữ văn

7 giờ 45 phút

90 phút

 

 

Vật lý

10 giờ 00 phút

60 (THPT); 45 (THCS)

 

6,7,8,10,11

Tư, ngày 11/5/2016

Sáng

Anh (Bộ)

7 giờ 45 phút

60 phút

 

Hóa

9 giờ 15 phút

60 (THPT); 45 (THCS)

 

6,7,8,10,11

Năm, ngày 12/5/2016

Sáng

Toán

7 giờ 45 phút

90 phút

 

b. Các môn kiểm tra tại lớp:

GVBM kiểm tra tại lớp theo TKB từ ngày 25/4 – 29/4/2016.

P. HIỆU TRƯỞNG