Thông báo

Lịch thi kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm Năm học 2016-2017

 

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian làm bài

Thời gian bắt đầu làm bài

25/7

Chiều

Văn 6,7,8,9,10,11,12

90p

13g30

Lý 10, 11,12

45p

15g00

AVSN 6

90p

15g00

26/7

Sáng

Toán 6,7,8,9,10,11,12

90p

7g45

Anh Bộ 6,7,8,9,10,11,12

45p

9g30

Hóa 10,11,12

45p

10g30

P. HIỆU TRƯỞNG