Thông báo

Lịch Kiểm Tra Tập Trung Học Kì I – Năm Học 2016 – 2017

Tuần/Thời gian 6 7 8 9 10 11 12 Ghi chú
5 (29/8-3/9) Làm văn 1 Làm văn 1 Làm văn 1 Làm văn 1 Làm văn 1 Hóa Hóa  
6 (5/9-10/9) Anh Văn       Đại số, Hóa  Làm văn 1 Làm văn 1  
7 (12/9-17-9)           Đại số,  Anh Văn    
8 (19/9-24/9)                
9 (26/9-1/10)                
10 (3/10-8/10)   Hình học   Đại số, Anh Văn, Làm văn 2,     Hình học, Vật lý, Làm văn 2 K9, 12 thi giữa HKI
11 (10/10-15/10) Đại số, Anh
 Văn, Làm văn 2
Đại số, Làm văn 2,  Anh Văn Đại số, Làm văn 2,  Anh Văn Hình học Hóa, Hình học,
Làm văn 2
Hóa, Hình học,
Làm văn 2
   
12 (17/10-22/10)                
13(24/10-29/10) Làm văn 3       Anh Văn Anh Văn Đại số, Hóa  
14 (31/10-5/11) Hình học   Hình học     Đại số Anh Văn  
15 (7/11-12/11) Làm văn 3 Làm văn 3   Làm văn 3 Làm văn 3 Làm văn 3 Làm văn 3  
16 (14/11-19/11) Đại số Đại số làm văn 3 Đại số Đại số      
17 (21/11-26/11)     Đại số,           
18 (28/11-3/12)               K9, 12 ÔN THI HKI
19 (5/12-10/12)               K9, 12 THI HKI
20 (12/12-17/12)               Các khối còn lại thi HKI
21 (19/12-24/12) Tuần dự phòng