Thông báo

Về lịch kiểm tra giữa học kỳ I Khối THCS – THPT (2016-2017)

 

Ngày, thứ

Khối

Buổi

Môn

Thời gian (phút)

Bắt đầu làm bài

 

5/10/2016

(Thứ 4)

12

Chiều

Toán

120

13h30

Sinh

60

15h45

9

Chiều

Toán

90

13h30

Anh (Bộ)

45

15h30

Các khối 6,7,8,10,11 học bình thường theo TKB

 

 

 

6/10/2016

(Thứ 5)

12

Sáng

Ngữ văn

120

07h45

60

10h15

Chiều

Hóa

60

13h45

Anh

60

        15h15

9

Sáng

Học bình thường theo TKB

Chiều

Ngữ văn

90

13h45

AVSN

45

15h30

Các khối 6,7,8,10,11 học bình thường theo TKB

12/10/2016

(Thứ 4)

6,7,8,10,11

Chiều

Toán

90

13h45

Anh (Bộ)

45

15h30

Khối 9,12 học bình thường

 

 

 

13/10/2016

(Thứ 5)

6,7,8

Sáng

Học bình thường theo TKB

Chiều

Ngữ văn

90

13h45

AVSN

45

15h30

10,11

Sáng

Hóa

45

07h45

45

09h00

Chiều

Ngữ văn

90

13h45

AVSN

60

          15h30

Khối 9,12 học bình thường theo TKB