Thông báo

Lịch kiểm tra học kì 1 năm học 2016-2017

KHỐI TRUNG HỌC:

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 6,7,8,10,11: kiểm tra theo TKB từ 5-10/12/2016 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP (khối 11,12).

- Khối 9: kiểm tra theo TKB từ 12-17/12/2016 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học.

- Khối 12: kiểm tra theo TKB từ 12-17/12/2016 các môn Công nghệ, Tin học, QP, Thể dục.

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

6,7,8,10,11

Năm, ngày 15/12/2016

Chiều

Ngữ văn

13.45

90

Khối 9,12 học bình thường theo TKB

Hóa

15.45

45

Sáu, ngày 16/12/2016

Sáng

Toán

07.45

90

Anh

09.45

 

Chiều

13.45

45

AVSN

15.00

60

12

Tư, ngày 21/12/2016

Sáng

Ngữ văn

07.30

120

Khối 6,7,8,10,11 học bình thường.

Chiều

Tiếng Anh

14.00

60

Năm, ngày 22/12/2016

Sáng

Toán

07.30

120

Chiều

Vật lý

14.00

50

Hóa

15.30

50

Sáu, ngày 23/12/2016

Sáng

Sinh

07.30

50

Sử

09.00

50

Chiều

Địa lý

14.00

50

GDCD

15.30

50

9

Năm, ngày 22/12/2016

Sáng

Ngữ văn

07.30

120

Vật lý

10.15

45

Chiều

Tiếng Anh

14.00

90

Sáu, ngày 23/12/2016

Sáng

Toán

07.30

120

Hóa

10.15

45