Thông báo

Lịch kiểm tra giữa HK 2 THCS-THPT (2016-2017)

 

Lịch kiểm tra giữa HKII từ khối 6 đến khối 11:

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

Năm, ngày 2/3/2017

Chiều

Ngữ văn

13.45

90

Khối 12 học bình thường theo TKB

15.45

45(THCS)

60 (THPT)

Sáu, ngày 3/3/2017

Sáng

Toán

07.45

90

Ngoại ngữ

09.45

60

Chiều

Hóa

13.45

45(THCS)

60 (THPT)