Thông báo

Lịch kiểm tra học kì 2 năm học 2016-2017

I. KHỐI TRUNG HỌC

1. Các môn kiểm tra tại lớp

- Khối 6, 7, 8, 10, 11: kiểm tra theo TKB từ 24-29/4/2017  các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP (khối 10,11).

- Khối 9: kiểm tra theo TKB từ 17-23/4/2017 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học.

- Khối 12: kiểm tra theo TKB từ 27/3-1/4/2017 các môn Công nghệ, Tin học, QP, Thể dục.

2. Các môn kiểm tra tập trung

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài (phút)

Ghi chú

 

12

Tư, ngày 19/4/2017

Sáng

Ngữ văn

07h30

07h35

120

Khối 6,7,8,9,10,11 học bình thường.

 

Chiều

Toán

14h20

14h30

90

 

Năm, ngày 20/4/2017

Sáng

KHTN

Vật lý

07h30

07h40

50

 

Hóa học

08h40

08h50

50

 

Sinh học

09h50

10h00

50

 

Chiều

Tiếng Anh

14h20

14h30

60

 

Sáu, ngày 21/4/2017

Sáng

KHXH

Lịch sử

07h30

07h40

50

 

Địa lý

08h40

08h50

50

 

GDCD

09h50

10h00

50

 

9

Năm, ngày 04/5/2017

Sáng

Ngữ văn

 

07h30

90

Các khối còn lại học bình thường

 

Vật lý

 

10h15

45

 

Chiều

Tiếng Anh

 

14h00

60

 

Sáu, ngày 05/5/2017

Sáng

Toán

 

07h30

90

 

Hóa

 

10h15

45

 

Chiều

GVBM kiểm tra chung sẽ chấm bài chung - Tiết dạy HS tự quản.

 

6,7,8,

10,11

Năm, ngày 11/5/2017

Sáng

Ngữ văn

 

07h30

90

K9, 12 học bình thường

Hóa

 

10h15

45(THCS)

60 (THPT)

Chiều

 

14h00

45(THCS)

60 (THPT)

Sáu, ngày 12/5/2017

Sáng

Toán

 

07h45

90

Anh

 

09h45

60

Chiều

GVBM kiểm tra chung sẽ chấm bài chung- Tiết dạy HS tự quản.

                     

II. CẤP TIỂU HỌC           

1. Các môn học theo chương trình Bộ giáo dục và Đào tạo

- Các môn đánh giá bằng nhận xét GV dạy bộ môn thực hiện từ 24/4 đến 28/4/2017: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, TN-XH (1,2,3), Đạo đức, Thủ công/KT.

- Các môn kiểm tra định kì bằng điểm số: Tiếng Việt, Toán, Anh văn, Lịch sử &Địa lí (4,5), Khoa học(4,5), Tin học 3,4,5.

2. Lịch kiểm tra cuối năm học 2016-2017 từ ngày 27/4 đến 12/5/2017

2.1. Môn Tin học

Khối lớp

Ngày KT

Buổi KT

Môn KT

TG bắt đầu

TG kết thúc

TG làm bài (phút)

Ghi chú

Ba,

Bốn,

Năm

Thứ 5

27/4/2017

 

Sáng

Tin học

Lớp 4C

08h15

09h00

40

TH01

Lớp 5B

09h20

10h00

40

TH01

Chiều

Lớp 4A

13h35

14h15

40

TH01

Lớp 3E

14h15

14h50

35

TH02

Lớp 4D

15h15

15h55

40

TH01

Lớp 3A

15h20

15h55

35

TH02

Thứ 6

28/4/2017

Sáng

 

Lớp 4E

07h30

08h10

40

TH01

Lớp 3B

07h30

08h05

35

TH02

LớP 3C

08h15

08h50

35

TH02

Lớp 3D

09h20

09h55

35

TH02

Lớp 5A

10h05

10h45

40

TH01

Chiều

Lớp 4B

13h30

14h10

40

TH01

Lớp 5C

14h20

15h00

40

TH01

 

2.2. Môn Anh văn

Khối lớp

Ngày KT

Buổi KT

Môn KT

TG bắt đầu

TG kết thúc

TG làm bài (phút)

Ghi chú

1

Thứ sáu

05/5/2017

Sáng

Nghe – Đọc – Viết

08h20

09h05

45

10 phút phát đề và hướng dẫn,

35 phút làm bài

2

Thứ sáu

05/5/2017

Sáng

Nghe – Đọc – Viết

09h20

10h05

45

3

Thứ năm

04/5/2017

Sáng

Nghe – Đọc – Viết

07h30

08h15

45

4

Thứ năm

04/5/2017

Sáng

Nghe – Đọc – Viết

09h20

10h05

45

5

Thứ năm

04/5/2017

Chiều

Nghe – Đọc – Viết

14h20

15h05

45

 

Ghi chú: Kỹ năng nói thi từ 24/4 – 28/4/2017. Học sinh thi trong giờ học với GVNN.

2.3. Các môn theo chương trình của Bộ giáo dục

Khối lớp

Ngày KT

Buổi KT

Môn KT

TG bắt đầu

TG kết thúc

TG làm bài (phút)

Ghi chú

Một

09/5/2017

Sáng

TV(viết)

TV(đọc-hiểu)

Đọc thành tiếng

07h40

09h30

10h10

08h20

10h00

10h45

40

30

35

 

Chiều

Toán

14h00

14h40

40

 

Hai, Ba

10/5/2017

Sáng

TV(viết)

Đọc-hiểu

Đọc thành tiếng

07h40

09h30

10h10

08h20

10h00

1045

40

30

35

 

Chiều

Toán

14h00

14h40

40

 

Bốn, Năm

11/5/2017

Sáng

Lịch sử & Địa lí

Khoa học

07h40

09h30

08h20

10h10

40

40

 

Chiều

Đọc - hiểu

Đọc thành tiếng

13h40

14h30

14h15

35

Kết thúc khi HS lớp đọc xong

12/5/2017

Sáng

Tiếng việt (viết)

Toán

07h40

09h30

08h25

10h10

45

40