Thông báo

Lịch kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm (2017-2018)

I. LỊCH KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN

1. Các môn kiểm tra tại lớp

- Tiểu học: HS làm bài khảo sát trong các tiết dạy của GVCN (ngày 19, 20/7/2017)

- THCS-PT: GVBM kiểm tra theo TKB (tuần từ 20-27/7/2017)

2. Các môn kiểm tra tập trung

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Khối

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

Thứ Tư

(19/7/1017)

Chiều

2

Tiếng Anh

 

13h30

45

Dành cho HS đăng kí thi tuyển vào lớp nguồn tiếng Anh.

Thứ Sáu

(21/7/2017)

Sáng

3

Tiếng Anh

 

08h00

45

Dành cho HS đăng kí thi tuyển vào lớp nguồn tiếng Anh.

Chiều

4, 5

Tiếng Anh

 

13h30

45

Thứ Ba (25/7/2017)

Sáng

 

6->12

Ngữ văn

07h45

90

 

10,11,12

Vật lý

10h00

45

 

Chiều

6->12

Tiếng Anh

14h00

45

60 (tuyển lớp nguồn)

 

Thứ Tư (26/7/2017)

Sáng

6->12

Toán

07h45

90

 

10,11,12

Hóa

10h00

45

 

6->9

KN nói tiếng Anh

10h00

 

Dành cho HS đăng kí thi tuyển vào lớp nguồn tiếng Anh.

Chiều

6->12

Hoàn tất chấm kiểm tra

HS tự quản nếu GV chấm kiểm tra

II. THỜI GIAN LÀM BÀI, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

1. Tiểu học

Môn

Thời gian làm bài

Hình thức

Thời gian tổ chức kiểm tra

Nhận đề chính thức

Toán

40 phút

TN + TL

Ngày 18/7/2017

(Khối 2)

Sáng 18/7/2017

40 phút

TN + TL

Ngày 19/7/2017

(Khối 3, 4, 5)

Tiếng Việt (viết)

40-45 phút

TL

Ngày 20/7/2017

Tiếng Việt (đọc)

45 phút

TN + TL

Tiếng Anh

45 phút

(tuyển lớp nguồn)

TN + TL

- Lớp 2:19/7/2017

-Lớp 3, 4, 5: ngày 21/7/2017

2. THCS – PT

Môn

Thời gian làm bài

Hình thức

Thời gian tổ chức kiểm tra

Nhận đề chính thức

Toán

90

TL

 

 

Ngày 25, 26/7/2017

 

 

 

Sáng 20/7/2017

 

Ngữ văn

90

TL

Tiếng Anh

45

60 (đề tuyển lớp nguồn)

TL+TN

45

TL

Hóa

45

TL