Thông báo

Lịch kiểm tra HK 1 2017-2018, khối Trung học

1. Các môn kiểm tra tại lớp

- Khối 6,7,8,10,11: kiểm tra theo TKB từ 04-09/12/2017 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP (khối 11,12).

- Khối 12 và phần thi kĩ năng Nói của Anh văn Song ngữ: kiểm tra theo TKB từ 11-16/12/2017 các môn Công nghệ, Tin học, QP, Thể dục, Nói AVSN.

2. Các môn kiểm tra  tập trung

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

6,7,8,9,10,11

Năm, ngày 14/12/2017

Sáng

Ngữ văn

07h30

90

Khối 12 học bình thường theo TKB

Hóa

09h45

45 (THCS)

60 (THPT)

Chiều

Tiếng Anh

(N-Đ-V)

14h00

60

Sáu, ngày 15/12/2017

Sáng

Toán

07h30

90

09h45

45(THCS)

60 (THPT)

Chiều

GV chấm chung các môn KTTT, HS tự quản các tiết GV chấm bài.

12

Ba, ngày 19/12/2017

Sáng

Ngữ văn

07h30

120

Khối 6,7,8, 9,10,11 học bình thường.

Chiều

Tiếng Anh

14h00

60

Tư, ngày 20/12/2017

Sáng

Toán

07h30

90

Chiều

Vật lý

14h00

60

Hóa

15h30

60

Năm, ngày 21/12/2017

Sáng

Sinh

07h30

60

Khối 6,7,8,9,10,11 nghỉ học.

GV Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa 12 chấm bài.

Sử

09h00

60

Chiều

Địa lý

14h00

60

GDCD

15h30

60