Thông báo

Lịch kiểm tra HK 2 năm học 2017-2018

 

I. KHỐI TRUNG HỌC

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 6, 7 ,8, 9, 10, 11: kiểm tra theo TKB từ 23-28/4 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP, Ki4 năng Nói (Anh văn).

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề (phút)

Thời gian bắt đầu làm bài

(phút)

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

12

18/4/2018

(Thứ Tư)

Sáng

Ngữ văn

07h30

07h35

120

Khối 6,7,8,9,10,11 học bình thường.

Chiều

Toán

14h20

14h30

90

19/4/2018

(Thứ Năm)

Sáng

KHTN

Vật lý

07h30

07h40

50

Hóa học

08h40

08h50

50

Sinh học

09h50

10h00

50

Chiều

Tiếng Anh

14h20

14h30

60

20/4/2018

(Thứ Sáu)

 

Sáng

 

KHXH

Lịch sử

07h30

07h40

50

Địa lý

08h40

08h50

50

GDCD

09h50

10h00

50

9

04/5/2018

(Thứ Sáu)

 

Sáng

 

Ngữ văn

 

07h30

90

Các khối còn lại học bình thường

Vật lý

 

10h15

45

Chiều

Tiếng Anh

 

14h00

90

05/5/2018

(Thứ Bảy)

Sáng

Toán

 

07h30

90

Hóa

 

10h15

45

Chiều

KN Nói (Tiếng Anh)

 

14h00

 

 

6,7,8,

10,11

10/5/2018

(Thứ Năm)

Sáng

Ngữ văn

 

07h30

90

K9, K12 học bình thường

Lý 10,11

 

10h15

45(THPT)

Chiều

Anh

 

14h00

60

11/5/2018

(Thứ Sáu)

Sáng

Toán

 

07h45

90

Hóa 10,11

 

09h45

45 (THPT)

Chiều

Tiết 6: GVCN sinh hoạt lớp, xét hạnh kiểm HKII tại lớp.

Từ 14 giờ 15 phút: TTCM Họp triển khai công tác chấm kiểm tra chung.

Tiết 7,8: HS tự quản.