Thông báo

Lịch kiểm tra học kì 1 (khối Trung Học) 2018-2019

KHỐI TRUNG HỌC

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 6,7,8,9, 10,11: kiểm tra theo TKB tuần 19 từ 03-08/12/2018 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP (khối 11,12).

- Khối 12 và phần thi kĩ năng Nói của Anh văn Song ngữ: kiểm tra theo TKB tuần 20 từ 10-14/12/2018 các môn Công nghệ, Tin học, QP, Thể dục, Nói AVSN.

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

6,7,8,10,11

Năm, ngày 13/12/2018

Sáng

Ngữ văn

07h30

90

Khối 9, 12 học bình thường theo TKB

Hóa(THPT)

09h45

60

Chiều

Tiếng Anh

(N-Đ-V)

14h00

60

Sáu, ngày 14/12/2018

Sáng

Toán

07h30

90

Lý (THPT)

09h45

60

Chiều

Học sinh học bình thường

12

Ba, ngày 18/12/2018

Sáng

Ngữ văn

07h30

120

Khối 6,7,8, 9,10,11 học bình thường.

Chiều

Tiếng Anh

14h00

60

Tư, ngày 19/12/2018

Sáng

Toán

07h30

90

Chiều

Vật lý

14h00

60

Hóa

15h30

60

Năm, ngày 20/12/2018

Sáng

Sinh

07h30

60

Sử

09h00

60

Chiều

Địa lý

14h00

60

GDCD

15h30

60

 

 

9

Năm, 20/12/2018

Sáng

Ngữ văn

07h30

90

Chiều

Tiếng Anh

14h00

60

Sáu, 21/12/2018

Sáng

Toán

07h30

90

Khối 6,7,8,10,11,12 học bình thường

Chiều

KN Nói tiếng Anh

14h00