Thông báo

Lịch kiểm tra học kì II (Phổ thông)

KHỐI TRUNG HỌC

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 6, 7, 8, 9, 10, 11: kiểm tra theo TKB từ 29/4-3/5 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP, Kỹ năng Nói (Anh văn).

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề (phút)

Thời gian bắt đầu làm bài

(phút)

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

 

12

24/4/2019

(Thứ Tư)

Sáng

Ngữ văn

 

 

120

Khối 6,7,8,9,10,11 học bình thường.

 

Chiều

Toán

 

 

90

 

25/4/2019

(Thứ Năm)

Sáng

KHTN

Vật lý

 

 

50

 

Hóa học

 

 

50

 

Sinh học

 

 

50

 

Chiều

Tiếng Anh

 

 

60

 

26/4/2019

(Thứ Sáu)

 

Sáng

 

KHXH

Lịch sử

 

 

50

 

Địa lý

 

 

50

 

GDCD

 

 

50

 

 

1) Giờ mở đề, phát đề và tính giờ làm bài được ghi trên bì đề kiểm tra của mỗi môn.

 2) Quy trình kiểm tra (đặc biệt đối với 2 bài kiểm tra Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội) thực hiện theo quy trình thi THPT quốc gia của Bộ GDĐT. 3

 

9

03/5/2019

(Thứ Sáu)

 

Sáng

 

Ngữ văn

 

07h30

90

Các khối còn lại học bình thường

 

Vật lý

 

10h15

45

 

Chiều

Tiếng Anh

 

14h00

60

 

04/5/2019

(Thứ Bảy)

Sáng

Toán

 

07h30

90

 

Hóa

 

10h15

45

 

6,7,8,

10,11

09/5/2019

(Thứ Năm)

Sáng

Ngữ văn

 

07h30

90

K12 học bình thường

Lý 10,11

 

10h15

60

Chiều

Anh

 

14h00

60

10/5/2019

(Thứ Sáu)

Sáng

Toán

 

07h45

90

Hóa 10,11

 

09h45

60

Chiều

Tiết 6,7,8: TTCM Họp triển khai công tác chấm kiểm tra chung. HS tự quản theo KH của Đoàn TN (trừ khối 12).

Tiết 9: GVCN sinh hoạt lớp xét hạnh kiểm tại lớp.