Thông báo

Hướng dẫn sử dụng trang ME và app ME SLLĐT

1. Hướng dẫn cài đặt app ME trên điện thoại và sử dụng trên website me.lhbs.vn

a) Hệ điều hành iOS Apple (dành cho các điện thoại iphone)

 • Mở App Store và Search Nhập nội dung tìm kiếm “ME lhu

 • Ấn Install để cài đặt

 • Click ứng dụng ME để đăng nhập và sử dụng

H 1. iOS

b) Hệ điều hành Android (dành cho các điện thoại Samsung, Sony, Oppo…)

 • Mở Play store và Nhập nội dung tìm kiếm: “ME lhu

 • Ấn Install để cài đặt

 • Click ứng dụng ME để đăng nhập và sử dụng

c) Đăng nhập sử dụng trình duyệt trên máy tính (laptop/PC)

 • Mở trình duyệt web (chrome, firefox,…) trên máy tính

 • Nhập link: https://me.lhbs.vn

2. Đăng nhập vào hệ thống SLLĐT

Cách đăng nhập trên Apps Me điện thoại và Web http://me.lhbs.vn như sau:

 • Tài khoản: sodienthoai  (số điện thoại của PH đã đăng ký)
 • Mật khẩu mặc định: sodienthoai@lhbs (mặc định khi PH chưa đổi mật khẩu)

3. Hướng dẫn đổi mật khẩu

 • Click vào chức năng Đổi mật khẩu
 • Điền thông tin vào các mục ấn Đổi mật khẩu và ở phía dưới.
 • Nhập tên đăng nhập

 • Mật khẩu mặt định

 • Và nhập mật khẩu mới + xác nhận mật khẩu mới.

4. Giao diện ME và thông tin điểm trên SLLĐT