Thông báo

Lịch kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2019 - 2020 (khối trung học)

 

Ngày kiểm tra

Khối

Buổi
kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức đề kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Thời gian HĐ coi KT làm việc

Ghi chú

Thứ tư, ngày 02/10/2019

12,9

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

07h45

90

07h30

Khối 6,7,8,10,11 học theo TKB

12

Vật lý/Lịch sử

Trắc nghiệm

10h10

50 (40 câu TN K12)

12,9

Chiều

Anh

Trắc nghiệm (K12)

TN-TL 4:6 (K9)

14h00

60 (40 câu TN K12)

13h30

12

Sinh/ GDCD

Trắc nghiệm

15h30

50 (40 câu TN)

Thứ năm, ngày 03/10/2019

12,9

Sáng

 

Toán

Trắc nghiệm (K12)

Tự luận(K9)

07h45

90 (50 câu TN K12)

07h30

12

Hóa/ Địa

Trắc nghiệm

10h10

50 (40 câu TN)

 

 

 

   

 

 

 

 

Thứ tư, ngày 9/10/2019

6,7,8,10,11

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

07h45

90

07h30

Khối 9,12 học theo TKB

10,11

Hóa

Trắc nghiệm

10h10

50 (40 câu TN)

6,7,8,10,11

Chiều

Anh

TN-TL 4:6

14h00

60

13h30

Thứ năm, ngày 10/10/2019

6,7,8,10,11

Sáng

Toán

Trắc nghiệm (THPT)

Tự luận(THCS)

07h45

90 (50 câu TN - THPT)

07h30

10,11

Trắc nghiệm

10h10

50 (40 câu TN)