Thông báo

Lịch kiểm tra học kỳ 1 - khối Trung học

1. Các môn kiểm tra tại lớp: kiểm tra theo TKB tuần 19, 20 từ 03-13/12/2019

- Khối 6, 7, 8, 9, 10, 11: Kĩ năng nói tiếng Anh (trừ khối 9); Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học

- THPT: QP

- THCS:  Lý, Hóa

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

6,7,8,10,11

Thứ Tư, 18/12/2019

Sáng

Ngữ văn

07h30

90

Khối 9 học bình thường theo TKB

Hóa(THPT)

09h45

60

Chiều

Tiếng Anh

(N-Đ-V)

14h00

60

Thứ Năm, 19/12/2019

Sáng

Toán

07h30

90

Lý (THPT)

09h45

60

Chiều

Khối 6,7,8,10,11 học bình thường

12

Thứ Tư, 18/12/2019

Sáng

Ngữ văn

07h30

120

Khối 9 học bình thường.

Chiều

Tiếng Anh

14h00

60

Thứ Năm, 19/12/2019

Sáng

Toán

07h30

90

Chiều

Vật lý

14h00

60

Hóa

15h30

60

Thứ Sáu, 20/12/2019

Sáng

Sinh

07h30

60

Khối 6,7,8, 10,11 học bình thường.

 

Sử

09h00

60

Chiều

Địa lý

14h00

60

GDCD

15h30

60

 

 

9

Năm, 26/12/2019

Sáng

Ngữ văn

07h30

90

Khối 6,7,8,10,11,12 học bình thường

Chiều

Tiếng Anh

14h00

60

Sáu, 27/12/2019

Sáng

Toán

07h30

90

Chiều

KN Nói tiếng Anh

14h00