Thông báo

Lịch kiểm tra học kỳ 2 - khối trung học

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 12: kiểm tra theo TKB tuần cuối tháng 5/2020.

- Khối 9: kiểm tra theo TKB tuần từ 15-20/6/2020, bao gồm cả kỹ năng Nói môn Tiếng Anh.

- Khối 6, 7, 8, 9, 10, 11: kiểm tra theo TKB từ 22-26/6/2020 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, QP, Kỹ năng Nói (Anh văn).

2. Các môn kiểm tra tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian phát đề (phút)

Thời gian bắt đầu làm bài

(phút)

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

12

17/6/2020

Thứ tư

Sáng

KHXH

Lịch sử

TN

07h45

45

Các khối còn lại học bình thường.

Địa lý

TN

08h45

45

GDCD

TN

09h40

45

18/6/2020

Thứ năm

 

Sáng

 

KHTN

Vật lý

TN

07h45

45

Hóa học

TN

08h45

45

Sinh học

TN

09h40

45

12

23/6/2020

Thứ ba

Chiều

Ngữ văn

Tự luận

14h00

120

24/6/2020

Thứ Tư

Sáng

Toán

TN

07h45

90

Tiếng Anh

TN

09h45

60

 

1) Giờ mở đề, phát đề và tính giờ làm bài được ghi trên bì đề kiểm tra của mỗi môn.

 2) Quy trình kiểm tra (đặc biệt đối với 2 bài kiểm tra Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội) thực hiện theo quy trình thi THPT quốc gia của Bộ GDĐT.

3) Khối 12: GVCN linh hoạt xét hạnh kiểm tại lớp sau các  buổi Kiểm tra.

9

23/6/2020

Thứ ba

Chiều

 

Tiếng Anh

TN+ TL

14h00

60

Các khối còn lại học bình thường.

Vật lý

Tự luận

15h00

45

24/6/2020

Thứ Tư

Sáng

Toán

Tự luận

07h45

90

Hóa

Tự luận

10h00

45

Chiều

Ngữ văn

Tự luận

14h00

90

Ghi chú:

Khối 9 xét Hạnh kiểm tại lớp từ 16h00-16h45

 

6,7,8,

10,11

01/7/2020

(Thứ Tư)

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

07h30

90

Khối 9,12 học bình thường.

Lý 10,11

TN

10h00

60

Chiều

Anh

TN+ TL

14h00

60

02/7/2020

(Thứ năm)

Sáng

Toán

Tự luận

07h45

90

Hóa 10,11

TN

    09h45

60

Ghi chú:

- GVCN xét Hạnh kiểm HKII tại lớp:

+ Khối 6,7,8: Từ 09h45-10h30.

+ Khối 10,11: Từ 11h00-11h45.

Chiều

Học sinh học theo TKB