Thông báo

Lịch kiểm tra học kì 1 (2020-2021)

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

Tuần 15 và 16 (14/12-25/12/2020).

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Thời gian bắt đầu làm bài

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

6,7,8,9,10,11

Thứ Ba, ngày 22/12/2020

Sáng

Ngữ văn

07h30

90

Khối  12 học bình thường theo TKB

Hóa(THPT)

10h00

45

Chiều

Tiếng Anh

(N-Đ-V)

14h00

60

Thứ Tư, ngày 23/12/2020

Sáng

Toán

07h30

90

Lý (THPT)

10h00

45

Chiều

Kỹ năng Nói K9

13h30

 

Học sinh K6,7,8,10,11 học bình thường

12

Thứ Ba, ngày 29/12/2020

Sáng

Ngữ văn

07h30

120

Khối 6,7,8, 9,10,11 học bình thường.

Chiều

Tiếng Anh

14h00

60

Thứ Tư, ngày 30/12/2020

Sáng

Toán

07h30

90

Chiều

Vật lý

14h00

60

Sử

15h30

60

Thứ Năm, ngày 31/12/2020

Sáng

Sinh

07h30

60

 

Hóa

09h00

60

Chiều

Địa lý

14h00

60

GDCD

15h30

60