Thông báo

Lịch kiểm tra giữa học kì 2 năm học 2020-2021

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Theo Kế hoạch môn học (Phân phối chương trình).

2. Các môn kiểm tra  tập trung:

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra/khối

Hình thức KT

Thời gian bắt đầu làm bài

(phút)

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

18/3/2021

Thứ năm

Sáng

Lịch sử/Vật lý K12

TN

07h45

45

Sau buổi kiểm tra, HS về lớp ôn bài.

Địa lý/Hóa học K12

TN

08h45

45

GDCD/Sinh K12

TN

09h40

45

Ngữ văn 6,7,8,9,10,11

Tự luận

07h45

90

Vật lý 10,11

TN-TL

09h45

45

Chiều

Ngữ văn K12

Tự luận

14h00

90

Tiếng Anh 6,7,8,9,10,11

TN-TL

14h00

60

19/3/2021

Thứ Sáu

Sáng

Toán K6,7,8,9,10,11,12

TN-TL

07h45

90

Sau kiểm tra môn Toán, Cấp THCS học tiết 3,4,5 bình thường.

Tiếng Anh K12

TN

09h45

60

Hóa K10,11

TN-TL

09h45

45

Chiều

Học sinh học theo TKB