Thông báo

Lịch kiểm tra cuối học kì 2 năm học 2020-2021

1. Các môn kiểm tra tại lớp:

- Khối 12: kiểm tra theo TKB tuần 12"23/4/2021.

- Khối 9: kiểm tra theo TKB tuần từ 19/4"29/4/2021, bao gồm cả kỹ năng Nói môn Tiếng Anh.

- Khối 6, 7, 8, 9, 10, 11: kiểm tra theo TKB từ 27/4"11/5/2021 các môn Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật, GDCD, Địa lý, Lịch sử, Công nghệ, Tin học, Quốc phòng, Kỹ năng Nói (Anh văn).

2. Các môn kiểm tra tập trung:

Khối /lớp

Ngày kiểm tra

Buổi kiểm tra

Môn kiểm tra

Hình thức

Thời gian bắt đầu làm bài

(phút)

Thời gian làm bài

(phút)

Ghi chú

12

27/4/2021

Thứ Ba

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

07h30

120

Chiều

Toán

TN

14h00

90

28/4/2021

Thứ Tư

Sáng

KHTN

Vật lý

TN

07h30

50

Các khối còn lại học bình thường.

Hóa học

TN

 

50

Sinh học

TN

 

50

Chiều

Tiếng Anh

TN

14h00

60

29/4/2021

Thứ Năm

Sáng

 

KHXH

Lịch sử

TN

07h30

50

Địa lý

TN

 

50

GDCD

TN

 

50

 

9

04/5/2021

Thứ Ba

Sáng

 

Ngữ văn

Tự luận

07h15

90

Các khối còn lại học bình thường.

Vật lý

Tự luận

09h30

45

Chiều

Tiếng Anh

TN+ TL

13h45

60

05/5/2021

Thứ Tư

Sáng

Toán

Tự luận

07h15

90

Hóa

Tự luận

09h30

45

Chiều

Học sinh học bình thường.

 

6,7,8,

10,11

12/5/2021

Thứ Tư

Sáng

Ngữ văn

Tự luận

07h45

90

Khối 9,12 học bình thường.

Lý 10,11

TN

09h45

45

Chiều

Anh

TN+ TL

14h00

60

13/5/2021

Thứ Năm

Sáng

Toán

Tự luận

07h45

90

Hóa 10,11

TN

09h45

45

Chiều

Học sinh học theo TKB.