• Ngày đầu tuần rộn rã, bừng sáng bởi nét mặt vui tươi của 21 em học sinh khi vinh dự được nhà trường trao tặng các suất học bổng vì những nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn luyện để đạt thành tích xuất sắc Học kỳ I - Năm học 2020-2021. Trao tặng học bổng khuyến khích học tập cho các em học