Ban lãnh đạo trường

Thầy Phan Quang Vinh

Hiệu trưởng TH-THCS-THPT SNLH

Ban lãnh đạo

Cô Trần Thị Hoa

Phó Hiệu trưởng Hành chính quản trị

Cô Nguyễn Thị Thuật

Phó Hiệu trưởng cấp Trung học

 

Ban lãnh đạo
Cô Thu Trang

Cô Trương Thu Trang

Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học

cô Thu Thảo

Cô Đặng Thị Tuyết

Hiệu trưởng Trường Mầm non SNLH

Cô Nguyễn Thị Mộng Huyền

Phó Hiệu trưởng Mầm non SNLH

NGUYEN THI MONG HUYEN_HIEU PHO MN_LHBS

Cô Hoàng Thị Ngọc Kiều

Phó Hiệu trưởng Mầm non SNLH

Cô Nguyễn Ngọc Thuỳ Linh

Hiệu trưởng Mầm non SNLH Long Khánh

© 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

GỌI NGAY