Ban lãnh đạo trường

Đăng ký nhập học

  Ban lãnh đạo trường

  Ban lãnh đạo trường

  Cô Trần Thị Hoa 

  Phó Hiệu trưởng Hành chính quản trị

  Thầy Phan Quang Vinh
  Phó Hiệu trưởng cấp Trung học Phổ thông

  Ban lãnh đạo
  Ban lãnh đạo

  Cô Đặng Thị Tuyết
  Hiệu trưởng Trường Mầm non SNLH

  Ban lãnh đạo
  Cô Trương Thu Trang

  Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học

  Ban lãnh đạo
  Cô Mai Quỳnh Uyên

  Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học

  Ban lãnh đạo
  Cô Nguyễn Thị Thuật

  Phó Hiệu trưởng cấp Trung học Cơ sở

  Video demo

  © 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

  GỌI NGAY