Ban lãnh đạo trường

Đăng ký nhập học

  Ban lãnh đạo

  Thầy Phan Quang Vinh

  Hiệu trưởng TH-THCS-THPT SNLH

   

                                                     Cô Trần Thị Hoa                    Phó Hiệu trưởng Hành chính quản trị

  Ban lãnh đạo

   

   

  Cô Đặng Thị Tuyết
  Hiệu trưởng Trường Mầm non SNLH

   

   

  Cô Nguyễn Thị Thuật

  Phó Hiệu trưởng cấp Trung học Cơ sở

  Ban lãnh đạo
  Ban lãnh đạo

   

   

  Cô Mai Quỳnh Uyên

  Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học

   

   

   

  Cô Trương Thu Trang

  Phó Hiệu trưởng cấp Tiểu học

  Trang TT

  © 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

  GỌI NGAY