Sứ mệnh, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi

Sứ Mệnh

Giúp học sinh phát huy hết tiềm năng trong môi trường giáo dục hiện đại với những phương pháp giảng dạy mới mẻ, Góp phần nâng cao chất lượng nền giáo dục cộng đồng

Tầm nhìn

Trở thành ngôi trường chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Đào tạo nên những nhân tố mạnh mẽ về trí lực và thể chất, đóng góp sức trẻ cho đất nước

Giá trị cốt lõi

Văn hóa Việt Nam, ngôi trường Cộng Đồng và Xã Hội được đưa vào giảng dạy qua các hoạt động theo các độ tuổi phù hợp để giúp các em thấu hiểu áp dụng và trân trọng những giá trị cốt lõi

© 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

GỌI NGAY