Nội quy thư viện

Tất cả các giáo viên, nhân viên và học sinh (gọi chung là bạn đọc) đến đọc sách, nghiên cứu, học tập tại thư viện phải tuân thủ nội quy sau đây:

Điều 1: Thời gian mở cửa

– Thư viện mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

– Buổi sáng: Từ 7h đến 11h20.

– Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h50.

Điều 2: Quy định mượn sách, báo, tài liệu về nhà.

– Số lượng sách, tài liệu tham khảo mượn về nhà không quá 03 cuốn/lần, thời hạn không quá 2 tuần; sách giáo khoa và sách nghiệp vụ giáo viên có thể mượn cả bộ theo yêu cầu học tập và giảng dạy, tối đa là 01 năm học. Chỉ được mượn sách tiếp sau khi trả hết sách đã đến hạn trả.

– Nếu làm hỏng, mất sách phải bồi thường bản sách cùng tên hoặc đền tiền từ 02 đến 05 lần giá bìa tùy theo giá trị sách.

– Trước khi mượn phải kiểm tra cẩn thận. Nếu phát hiện sách, tài liệu có biểu hiện bất thường (bị rách, thiếu trang, tẩy xóa…) phải báo ngay cho nhân viên thư viện, nếu không sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khi trả sách cho thư viện sách phải đúng tên, kí hiệu và tình trạng sách như trong sổ mượn.

GỌI NGAY