Ban quản trị

Trường Song Ngữ Lạc Hồng (Lac Hong Bilingual School)

Trường Song Ngữ Lạc Hồng theo đuổi mục tiêu trở thành một môi trường học tập thế kỷ 21 về mọi mặt là nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn và những kĩ năng vững chắc, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Cố Nhà giáo nhân dân - Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài

Nhà sáng lập Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng

Bà Nguyễn Thị Lan Hương

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hương Nguyên

Chủ đầu tư Trường TH-THCS-THPT Song ngữ Lạc Hồng

Tiến sĩ Đỗ Thị Lan Đài

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty TNHH Hương Nguyên

Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Lạc Hồng 

© 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

GỌI NGAY