Ban quản trị

Đăng ký nhập học

  Trường Song Ngữ Lạc Hồng (Lac Hong Bilingual School)

  Trường Song Ngữ Lạc Hồng theo đuổi mục tiêu trở thành một môi trường học tập thế kỷ 21 về mọi mặt là nơi cung cấp cho học sinh nền tảng học vấn và những kĩ năng vững chắc, giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

  Cố Nhà giáo nhân dân - Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài

  Nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Ngô Quyền

  Nguyên Phó giám đốc sở GD&ĐT Đồng Nai

  Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng.

  Bà Nguyễn Thị Lan Hương

  Nguyên Hiệu trưởng trường PTTH Ngô Quyền

  Nguyên Phó giám đốc sở GD&ĐT Đồng Nai

  Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng.

  cô Đài

  TS Đỗ Thị Lan Đài

  Chánh văn phòng HĐQT trường Đại học Lạc Hồng.

  Đã từng sinh sống, học tập, tốt nghiệp và làm việc tại Mỹ.

  Chủ tịch Hội đồng quản trị – Hiệu trưởng trường Song ngữ Lạc Ngữ

  © 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

  GỌI NGAY