Đại học Nevada Reno

Đăng ký nhập học

  Chương trình 5 tuần mùa hè năm 2021

  Điểm trung bình 3.0
  Yêu cầu tốt nghiệp ASI
  Chấp nhận ưu tiên từ ASI

  Chương trình Liên thông Đại học Hoa Kỳ

  Chương trình này bao gồm hai năm đầu tiên của trường đại học sử dụng phương pháp đào tạo từ xa, và 2 năm thứ hai sẽ ở trong khuôn viên trường đại học.
  Học sinh vẫn đang học trung học có thể ghi danh vào chương trình bắt đầu nhảy vọt này, tham gia các khóa học đại học được tính cho các yêu cầu trung học của họ trong khi nhận được tín chỉ đại học.
  Sinh viên phải đáp ứng điều kiện tiên quyết trước khi đăng ký vào các khóa học này. Nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng, học sinh có thể tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ trực tuyến.

  © 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

  GỌI NGAY