Truckee Meadows College

Chương trình Cao đẳng và Đại học 2 + 2

Lên đến 2 năm các khóa học cấp cao đẳng, trực tuyến, tại nhà.

Chuyển thẳng đến một trong 15 trường đại học ở Hoa Kỳ trong 2 năm cuối

Học sinh ASI được đảm bảo chấp nhận nếu các yêu cầu được đáp ứng

Chương trình này bao gồm hai năm đầu tiên của trường đại học sử dụng phương pháp đào tạo từ xa, và 2 năm thứ hai sẽ ở trong khuôn viên trường đại học.
Học sinh vẫn đang học trung học có thể ghi danh vào chương trình bắt đầu nhảy vọt này, tham gia các khóa học đại học được tính cho các yêu cầu trung học của họ trong khi nhận được tín chỉ đại học.
Sinh viên phải đáp ứng điều kiện tiên quyết trước khi đăng ký vào các khóa học này. Nếu các điều kiện tiên quyết không được đáp ứng, học sinh có thể tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ trực tuyến.

© 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

GỌI NGAY