Menu

Thực đơn trẻ 24 tháng

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ca sáng
Ca trưa
Ca chiều
*

Thực đơn mầm non

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ca sáng
Ca trưa
Ca chiều
*

Thực đơn TH – THCS – THPT

Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Ca sáng
Ca 8H45 (Tiểu học)
Ca trưa
Ca xế
Ca chiều
Ca tối
*

© 2021 Lac Hong Bilingual School – All Rights Reserved

GỌI NGAY